ข้อมูลนักวิจัย ธนัช ศรีพนม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ธนัช ศรีพนม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Tanutt Sripanom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0896924XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนสาขาเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00158
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีวัตถุ 3 มิติสำหรับงานเขียนแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิค ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาชุดการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวัดตรวจสอบและประกอบ-ถอดตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม 2 ทิศทางสวมเพลา-ตัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวัดตรวจสอบและประกอบ-ถอดตลับลูกปืน-เพลา-ซีลบีรินต์-ตัวเรือน หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การออกแบบและสร้างกระบวนการการบรรจุน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การพัฒนาออกแบบกระบวนการต้มน้ำผลไม้พร้อมเนื้อ ในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้บรรจุขวดกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การพัฒนาเครื่องต้นแบบการทำความสะอาดผลไม้ในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้บรรจุขวดกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : การพัฒนาวัสดุทึบและกึ่งโปร่งแสงจากเรซินซีเมนต์ผสมแกลบและเถ้าแกลบ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และท่อนไม้เทียมน้ำหนักเบาจากวัสดุผสม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การพัฒนาวัสดุและแผ่นผนังฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับบ้านประหยัดพลังงานราคาถูก ผู้ร่วมวิจัย 11. 2557 : การพัฒนาระบบการบำบัดฝุ่นอุตสาหกรรมชนิดเปียก  แบบแรงดันน้ำสูง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2556 : การพัฒนาระบบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดสำเร็จรูปเพื่อการประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2552 : การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์รถสองล้อ หัวหน้าโครงการ