ข้อมูลนักวิจัย เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chehasan Chevbong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0943382XXX
  • E-Mail AddressChehason@rmutt.ac.th, cheubongchehasan@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญBiosensor, Molecular imprinting and food analysis
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00139
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : อิมมูโนเซ็นเซอร์ที่เชื่อมกับคาร์บอนควอนตัมดอทสำหรับตรวจวัดการตกค้างของยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ในน้ำนม หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การนำกลับที่จำเพาะต่อแพลเลเดียมจากน้ำเสียด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดลอกแบบไอออน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาอิมมูโนเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดการตกค้างของนีโอมัยซินในน้ำนมดิบ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การศึกษาปริมาณ gamma-oryzanol และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ gamma-oryzanol ในข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบในข้าวไร่ลืมผัวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ลืมผัว ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม (2-acetyl-1-pyrrlorine) ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำเร็จรูปสำหรับตรวจวัดไนเตรตและไนไตรต์ในเวลาเดียวกันที่ตกค้างในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 8. 2559 : การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 9. 2558 : การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย