ข้อมูลนักวิจัย กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kittipong Klinjan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0889919XXX
  • E-Mail Addresswit_kittipong@mail.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, สถิติ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00045
  จำนวนคนดู