ข้อมูลนักวิจัย นพดล พรามณี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นพดล พรามณี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Noppadol Prammanee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0895199XXX
  • E-Mail Addressnprammanee@gmail.com, nprammanee@yahoo.com,
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00027
  จำนวนคนดู