ข้อมูลนักวิจัย ประดิษฐ์ คำหนองไผ่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pradit Kumnongphai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0630917XXX
  • E-Mail Addresskamnongphaii@yahoo.com, pradit_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00271
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ผลของสารทดแทนน้ำตาลและแซนแทนกัมต่อคุณภาพของกุนเชียงปลาดุกแบบคีโตจีนิค หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การพัฒนาชีสเค้กเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : ผลของเนื้อมันแกวต่อคุณค่าทางโภชนาการและความชอบทางประสาทสัมผัสของไส้อั่วปลาดุก หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การศึกษาคุณภาพของเห็ดฟางกรอบที่ได้จากการทอดน้ำมันท่วมและการอบด้วยตู้อบลมร้อน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : ศึกษาการผลิตไซรัปกล้วยและการใช้ทดแทนน้ำตาลทรายในคุกกี้เนยสด หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การพัฒนาการผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้ง หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : โครงการวิจัยคุกกี้เนยเพื่อสุขภาพจากผงใบมะรุม หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : ผลของการใช้ผงใบมะรุมต่อคุณภาพเค้ก หัวหน้าโครงการ 12. 2552 : ผลของน้ำมันรำข้าวและใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองต่อคุณภาพของไส้กรอกปลาดุกบิ๊กอุย หัวหน้าโครงการ