ข้อมูลนักวิจัย สุรพันธ์ จันทนะสุต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suraphan Guntanasut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899626XXX
  • E-Mail Addressfa1634@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายภาพ คุมงานก่อสร้าง งานไม้
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00226
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : นวัตกรรมแห่งการเขียนภาพสีน้ำมัน หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : นวัตกรรมแห่งพู่กันสีน้ำ ร่วมกับศิลปินสีน้ำระดับโลก (IWS. Mater.) และเครือข่ายองค์กรศิลปะระดับโลก หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การสร้างคุณค่าทุนวัฒนธรรมผ่านจินตภาพทุ่งหลวงรังสิต ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : พลังแห่งธรรมชาติทิวทัศน์ทะเล ด้วยลีลาแห่งพู่กันสีน้ำ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การสร้างผลิตภัณฑ์อัญมณีด้วยเครื่องเจียระไนพลอยขนาดเล็ก เพื่อการฟื้นฟูแหล่งเจียระไน พลอยบ้านห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยมุกทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญมณี จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา