ข้อมูลนักวิจัย วัลนพ หลักแวงมล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วัลนพ หลักแวงมล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wannop Lakvaengmon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0610177XXX
  • E-Mail Addresswannop.iserve@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญร้องเพลง เล่นกีฬา ความชำนาญในวิชาฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู