ข้อมูลนักวิจัย สุชีรา อินทโชติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุชีรา อินทโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sichira Inthachote
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0863174XXX
  • E-Mail Addressjumpoon15@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ละครนาง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00039
  จำนวนคนดู