ข้อมูลนักวิจัย ณปภัช อโรชาสิริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณปภัช อโรชาสิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Napapat Arochasiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0661124XXX
  • E-Mail Addressnapapat19145@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบนิเทศศิลป์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00029
  จำนวนคนดู