ข้อมูลนักวิจัย ศศธร ศรีวิเชียร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศศธร ศรีวิเชียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sasathorn Srivichien
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816487XXX
  • E-Mail Addresssasathorn.s@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00131
  จำนวนคนดู