ข้อมูลนักวิจัย สิริภัทร ชมัฒพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Siriphatr Chamutpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0922526XXX
  • E-Mail Addresssiriphatrc@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMolecular bidogy in Hornbill, Molecular biology in human pappiloma virus
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00033
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ชุดโครงการยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรไทยปลอดภัยเพื่อสุขภาพและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ จากคัมภีร์มหาโชตรัต “ตำรับยาพอกท้องน้อยขับโลหิต” หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : ชุดโครงการยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรไทยปลอดภัยเพื่อสุขภาพและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การพัฒนาเม็ดอมสมุนไพรจากสารสกัดพิกัดตรีพิษจักร พี่เลี้ยง 5. 2562 : ข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพิกัดบัวทั้ง 5 ตามภูมิปัญญาไทย หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวจากส้มโอมือ หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเจลล้างหน้ามะขามผสมน้ำผึ้ง-นัยยา หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการในนักศึกษาสตรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประยกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย พี่เลี้ยง 9. 2561 : ผลของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทั้ง 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans พี่เลี้ยง 10. 2559 : ฤทธิ์ของสารสกัดจากว่านสากเหล็ก (Molineria latifolia) ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการต่อต้านการเกิดสิวจากแบคทีเรียก่อสิว หัวหน้าโครงการ