ข้อมูลนักวิจัย สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sirilak Hanwattananukul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0632151XXX
  • E-Mail Addresssirlakhanvatananukul@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00077
  จำนวนคนดู