ข้อมูลนักวิจัย อิศราภรณ์ เทียมศร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อิศราภรณ์ เทียมศร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Issaraporn Thiamsorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์092-951-4XXX
  • E-Mail Addresst_issaraporn@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัยดำเนินงาน, การวิจัยเชิงปริมาณ , การวิเคราะห์ทางสถิติ, การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00036
  จำนวนคนดู