ข้อมูลนักวิจัย ประภาพร พงษ์ไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ประภาพร พงษ์ไทย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prapaporn Pongthai
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
  • โทรศัพท์0897447XXX
  • E-Mail Addresspongthai_p@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีชีวภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00030
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์อะโวคาโด (Persea americana Mill.) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การจัดจำแนกสายพันธุ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตอะโวคาโดสายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การศึกษาการผลิตผงใยอาหารจากส่วนเปลือกและเนื้อผลกาแฟสดระยะสุก ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากพริกขี้หนูเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค หัวหน้าโครงการ 6. 2552 : การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กระดังงา ผู้ร่วมวิจัย