ข้อมูลนักวิจัย รุจิกาญจน์ สานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.RuJikarn Sanont
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0968232XXX
  • E-Mail Addressrung_ja@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู