ข้อมูลนักวิจัย โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sopida Wisalsakkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895847XXX
  • E-Mail Addresssopida.18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาวัสดุในงานประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00030
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากใบตองย้อมสีธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากโปรตีนทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเทียมมังสวิรัติ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อสร้างอัตลักษณ์สินค้าชุมชนบ้างคลองศาลเจ้าสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การยกระดับการผลิตภาชนะสำหรับอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยเสริมกาบกล้วย หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การป้องกันมอดในข้าวสารพันธุ์หอมปทุมเพื่อยืดอายุการเก็บโดยใช้ถุงสมุนไพรสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเชิงโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โดยการเสริมเส้นใยจากรากบัว ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์งานจักสาน หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยที่เคลือบด้วยแว็กซ์จากปิโตรเลียม หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การพัฒนาเส้นใยจากกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ หัวหน้าโครงการ