ข้อมูลนักวิจัย แสงนภา ทองสา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.แสงนภา ทองสา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Saengnapa Thongsa
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0807813XXX
  • E-Mail Addresssaengnapa_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00105
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากกัญชาและไพล ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ จากคัมภีร์มหาโชตรัต “ตำรับยาพอกท้องน้อยขับโลหิต” ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : โครงการนวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์ทางเลือกในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงและเปลี่ยนสีผมจากใบเทียนกิ่ง หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เจลทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของสตรีจากหญ้ารีแพร์และว่านสาวหลง หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกไม้ไทยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : ผลของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทั้ง 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans หัวหน้าโครงการ