ข้อมูลนักวิจัย รัฐพรหม พรหมคำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รัฐพรหม พรหมคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Ratthaprom Promkam
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0895396XXX
  • E-Mail Addressratthaprom_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMathematical Modeling, Numerical Simulation, Stability Analysis
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู