ข้อมูลนักวิจัย กนิษฐา แก้วเกริก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนิษฐา แก้วเกริก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanidta Kaewkrock
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0660492XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : วัสดุสปันบอนด์จากเส้นใยสององค์ประกอบเคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผลกาแฟที่สกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การสกัดเนื้อผลกาแฟและกากกาแฟด้วยวิธีการสกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทางการแพทย์เคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดยาอายุวัฒนะสูตร 1 ที่มีสารกลุ่มฟีนอลิกสูงและการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด พี่เลี้ยง 6. 2565 : พัฒนาโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับตัวบนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยวิธีการประเมินค่าความเสื่อมของอาคารเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนาสารสกัดไพลในรูปแบบยาคงค้างในกระเพาะอาหารชนิดขยายตัวและประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การศึกษาองค์ความรู้ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวกล้องงอกและงาขี้ม้อน เพื่อพัฒนาสู่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย