ข้อมูลนักวิจัย อัฏฐพล อิสสระ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อัฏฐพล อิสสระ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Utthapon Issara
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์087-7379XXX
  • E-Mail Addressutthapon_i@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFood Science and Biotechnology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00215
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาฟิล์มนาโนซิงค์ออกไซด์/เจลลาติน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เติมด้วยแอนโธไซยานินจากพืชที่ตอบสนองต่อค่า pH เพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลีกล้วยหอม: การผลิตและมุมมองด้านคุณภาพ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาเนื้อจากพืชสำหรับผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานพร้อมทานจากเทคโนโลยีรีทอร์ท หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การศึกษาสมบัติของไขมันสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มายองเนส หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากอะโวคาโดเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วยหอมทองเพื่อเป็นไขมันทดแทนที่มีศักยภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การผลิตและการเพิ่มมูลค่าแป้งกล้วยหอมทองให้มีสมบัติเชิงหน้าที่สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : (โครงการย่อย 4 Rains) การผลิตและพัฒนาเนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วยหอม หัวหน้าโครงการ