ข้อมูลนักวิจัย ปรารถนา อินต๊ะวิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pratthana Intawin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0857154XXX
  • E-Mail Addressbuaisakura@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู