ข้อมูลนักวิจัย ดวงเดือน ดวงสำราญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ดวงเดือน ดวงสำราญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Duangduean Duangsamran
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0897174XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00140
  จำนวนคนดู