ข้อมูลนักวิจัย Lyna Prak

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.Lyna Prak
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Lyna Prak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0873204XXX
  • E-Mail Addresslyna_plnce@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00051
  จำนวนคนดู