ข้อมูลนักวิจัย นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Narit Faibut
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0966833XXX
  • E-Mail Addressfaibut.n@gmail.com, narit_f@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู