ข้อมูลนักวิจัย กัตตกมล พิศแลงาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กัตตกมล พิศแลงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kattakamon Pislae-ngam
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0859891XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบฐานข้อมูล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00180
  จำนวนคนดู