ข้อมูลนักวิจัย สายฝน โพธิสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Ssifon Phothisuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0923516XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00099
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดเยื่อไผ่พร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาฟิล์มนาโนซิงค์ออกไซด์/เจลลาติน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เติมด้วยแอนโธไซยานินจากพืชที่ตอบสนองต่อค่า pH เพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาเครื่องดื่มอามาซาเกะโพรไบโอติกที่มีฤทธิ์เชิงหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีและปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การศึกษาประสิทธิภาพของการหมักพิวเร่อะโวกาโดด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก ผู้ร่วมวิจัย