ข้อมูลนักวิจัย นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Naphatsaran Roekruangrit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0649642XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู