ข้อมูลนักวิจัย กรวุฒิ กำมหาวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Konrawut Khammahawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0872144XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00202
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำซ้ำสำหรับปัญหาอสมการแปรผกผันเชิงลำดับชั้นบนรีมันเนียนแมนิโฟลด์ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนและเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในพื้นที่หลายจุด หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีแบบหลายเป้าหมายสำหรับการแก้ปัญหาการบีบอัดสัญญาณและการควบคุมการเคลื่อนไหว ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนและเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในพื้นที่หลายจุด หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : อัลกอริทึมสำหรับปัญหาการหาจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดแบบฟัซซี หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฟัซซีสำหรับปัญหาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : แนวทางการประมวลผลข้อมูลแบบฟัซซีเพื่อการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : ขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำสำหรับแก้ไขปัญหาจุดตรึงบนฮาดามาร์คแมนิโฟล์ดและการประยุกต์ในปัญหาดุลภาพ หัวหน้าโครงการ