ข้อมูลนักวิจัย คณาภรณ์ สุจริต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.คณาภรณ์ สุจริต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanaporn Sujarit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0843828XXX
  • E-Mail Addressk.sujarit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู