ข้อมูลนักวิจัย สถาพร เครือวัลย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สถาพร เครือวัลย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sthaphon Khrueawan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0861392XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00126
  จำนวนคนดู