ข้อมูลนักวิจัย เจนจิรา พกาวัลย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เจนจิรา พกาวัลย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Janejira Phakawan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0894493XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู