ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบใช้ล้อตรง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วราวุธ สุวลัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Warawut Suwalai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0959749XXX
  • E-Mail AddresWarawut.suwalai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00122
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบใช้ล้อตรง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of wheeled drive locomotion for mobile robot
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์