ข้อมูลงานวิจัย การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปีที่ 4

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natthapart Nuntiwatkun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0894362XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเศรษฐศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00074
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปีที่ 4
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์