ข้อมูลงานวิจัย เตาอบดินเผาสำหรับอบไก่โดยใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรดและควบคุมการทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surin Ngamgnarm
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*สำนักสหกิจศึกษา
  • โทรศัพท์0915585XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00127
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เตาอบดินเผาสำหรับอบไก่โดยใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรดและควบคุมการทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Earthen oven for roast chicken using infrared heater and controlled by microcontroller
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรินทร์ แหงมงาม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์