ข้อมูลงานวิจัย สมบัติบางประการของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัสและลำดับโมดิไฟด์เพลล์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.มงคล ทาทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Mongkol Tatong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0909727XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคณิตศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สมบัติบางประการของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัสและลำดับโมดิไฟด์เพลล์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Some Properties of Pell-Lucas and modified Pell Sequence
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ มงคล ทาทอง
ผู้ร่วมวิจัย 1. อลงกต สุวรรณมณี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์