ข้อมูลงานวิจัย แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้ง จากขยะในงาน ภูมิทัศน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Weerayut Nakthip
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0844505XXX
  • E-Mail Addresweerayut_n@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีรสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00063
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้ง จากขยะในงาน ภูมิทัศน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Vertical planting wall panel from landscaping waste
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์