ข้อมูลงานวิจัย โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8ระดับ) สาขาวิชีพโลจิสติกส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Madaoh Sulong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819345XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00067
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8ระดับ) สาขาวิชีพโลจิสติกส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.มะดาโอะ สุหลง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัทณรงค์ จตุรัส
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์