ข้อมูลงานวิจัย พลังแห่งธรรมชาติทิวทัศน์ทะเล ด้วยลีลาแห่งพู่กันสีน้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suraphan Guntanasut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899626XXX
  • E-Mail Addresfa1634@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายภาพ คุมงานก่อสร้าง งานไม้
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00210
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พลังแห่งธรรมชาติทิวทัศน์ทะเล ด้วยลีลาแห่งพู่กันสีน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The power of Nature with the Sea of Watercolor brush work
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ไกรสร ประเสริฐ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์