ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยมุกทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suraphan Guntanasut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899626XXX
  • E-Mail Addresfa1634@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายภาพ คุมงานก่อสร้าง งานไม้
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00114
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยมุกทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Development of Product Creation the Pearl of the Andaman Sea in Ranong
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์