ข้อมูลงานวิจัย การสร้างผลิตภัณฑ์อัญมณีด้วยเครื่องเจียระไนพลอยขนาดเล็ก เพื่อการฟื้นฟูแหล่งเจียระไน พลอยบ้านห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suraphan Guntanasut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899626XXX
  • E-Mail Addresfa1634@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายภาพ คุมงานก่อสร้าง งานไม้
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00139
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างผลิตภัณฑ์อัญมณีด้วยเครื่องเจียระไนพลอยขนาดเล็ก เพื่อการฟื้นฟูแหล่งเจียระไน พลอยบ้านห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Creating jewelry products with Cutting Gemstone small machine for the restoration of cutting Gemstone Creek bridge village in Kanchanaburi Province
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์