ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ของข้อมูลการดำเนินงานระหว่างจำนวนผู้โดยสารและการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พลอยวรินทร์ แสงสมบุญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Ploywarin Sangsomboon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0927938XXX
  • E-Mail AddresSangsombun@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเป็นพิธีกร สอนภาษาจีน แปลเอกสารภาษาจีน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00136
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ของข้อมูลการดำเนินงานระหว่างจำนวนผู้โดยสารและการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Analysis of Statistical correlation of the Relationship between Passenger Numbers and Aircraft Movements Growth Rate at Chiengmai International Airport
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์