ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยอัตราส่วนของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงที่ใช้น้ำมะพร้าวทดแทนน้ำกะทิ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Unchalin Singkhum
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนและงานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00048
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยอัตราส่วนของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงที่ใช้น้ำมะพร้าวทดแทนน้ำกะทิ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of cocount milk substitution with coconut water on quality of thai custard cake
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์