ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำมันนวดตัวสำหรับสปาที่มีน้ำมันมะพร้าวเป้นส่วนประกอบ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณกันต์วลัย วิศิฏศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nakuntwalai Wisidsri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0629194XXX
  • E-Mail Addresnakuntwalai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเภสัชวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00086
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำมันนวดตัวสำหรับสปาที่มีน้ำมันมะพร้าวเป้นส่วนประกอบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน *วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ณกันต์วลัย วิศิฏศรี
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์