ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนออร์แกนิคที่มีส่วนผสมของแก่นไม้ต้นมะเกลือ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thisakorn Dumrongphuttidecha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0899273XXX
  • E-Mail Addresthisakorn@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสริมสวย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00083
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนออร์แกนิคที่มีส่วนผสมของแก่นไม้ต้นมะเกลือ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์