ข้อมูลงานวิจัย การทดลองเนื้อดินปั้นบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)PANCHALUK HAREERAK
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894908XXX
  • E-Mail Addresjuopjang@hotmail.con
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องเคลือบดินเผา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การทดลองเนื้อดินปั้นบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์