ข้อมูลงานวิจัย สัมพันธะภาพความย้อนแย้ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.PANCHALUK HAREERAK
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894908XXX
  • E-Mail Addresjuopjang@hotmail.con
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องเคลือบดินเผา
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00212
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สัมพันธะภาพความย้อนแย้ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Relationships, controversial images
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์