ข้อมูลงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก อาหารแปรรูปแช่แข็ง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วย SCOR Model

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.โชติมา โชติกเสถียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chotima Jotikasthira
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817061XXX
  • E-Mail Addreschotima_j@hotmail.com,chotima_j@rmutt.ac.th,chotima.kang@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ spss, eview, stata
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00224
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก อาหารแปรรูปแช่แข็ง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วย SCOR Model
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Export Efficiency Enhancement export of Freezing Processed Foods to Response the Eastern Economic Corridor (EEC) Development Project by Adopting SCOR Model
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.โชติมา โชติกเสถียร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์