ข้อมูลงานวิจัย การเคลือบฟิล์มอะลูมินัมออกไซด์โดยวิธีลิควิดเฟสเดปโพสิชั่น ลงบนผิวพลาสติกชีวภาพโพลีแลคติกแอซิด (พีแอลเอ) เพื่อลดอัตราการผ่านของไอน้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วริษฐา ชอบพัฒนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Varistha Chobpattang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0627099XXX
  • E-Mail Addresgiftchob@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุศาสตร์ เซรามิกส์ ออกไซด์ ฟิล์มบาง
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00125
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเคลือบฟิล์มอะลูมินัมออกไซด์โดยวิธีลิควิดเฟสเดปโพสิชั่น ลงบนผิวพลาสติกชีวภาพโพลีแลคติกแอซิด (พีแอลเอ) เพื่อลดอัตราการผ่านของไอน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Liquid Phase Deposition of Al2O3 Thin Film on Polylactic Acid (PLA) Biodegradable Plastic to Improve Water Vapor Transmission Rate
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.วริษฐา ชอบพัฒนา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์