ข้อมูลนักวิจัย นรเศรษฐ ศรีธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นรเศรษฐ ศรีธานี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Norrasate Sritanee
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0854825XXX
  • E-Mail Addressnoris3003@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้าน Investment ทางการเงิน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00082
  จำนวนคนดู