ข้อมูลนักวิจัย ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Natthapong Panyathikun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0949795XXX
  • E-Mail Addressnatthapong_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00215
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีอัตลักษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมจากผ้าถักเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การสร้างสรรค์ลวดลายบาติกโดยใช้สารกั้นสีบนผ้าขาวม้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : นวัตกรรมและการพัฒนาผ้าใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีการมัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การเสริมสร้างอาชีพการแยกสกัดเส้นใยจากผักตบชวาเพื่อยกระดับรายได้พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การยกระดับศักยภาพและโอกาสการผลิตผ้าทอใยกล้วยสู่การสร้างรายได้ชุมชนเข็มแข็ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : การสร้างอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายจากผ้าใยกล้วยด้วยเทคนิคการพิมพ์ผ้าแบบธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติจากใบสักสู่การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าขาวม้า หัวหน้าโครงการ